Research & Development

Teknolojinin gelişmesiyle beraber ulaşım araçlarına olan talepler her geçen gün değişmektedir. Günümüzde bu araçlar için yenilikçi koltuk teknolojisinin araştırılması ve geliştirilmesi bizim için çok önemlidir.

İnovasyon ve yaratıcılıkla, müşterilerimizin otobüslerinin ve trenlerinin geleceğe uygun olmasını sağlıyoruz.

Tüm faaliyetlerimizde maksimum yenilik, standardizasyon ve kalite elde ediyoruz. Avrupa standartlarına bağlı test laboratuvarlarımız ve test ünitemiz bulunmaktadır. Kendi bünyemizde homoligasyon standartlarına bağlı çekme ve çarpma testlerini yapıyoruz.

Amacımız, sürekli yenilik ve müşterilerimize katma değer yaratan, en yüksek standartlara uyumu garanti eden teknik ve endüstriyel çözümler aramaktır.

Araştırma ve geliştirme alanında uzun vadeli tasarım işbirliklerine ve geliştirme ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.

  • Endüstriyel Tasarım

Günümüzde rekabet aracı olarak kullanılan endüstriyel tasarım, markaların müşterilerini etkilemek için yaratıcılık ve son teknolojik ekipmanları birleştirmesi ile gerçekleşiyor. İmaj oluşturma ve tasarım yapma rakipleri geride bırakmak için bir anahtar oluyor.

  • Mekanik Tasarım

Tasarımı yapılan ve geliştirilen ürünlerin hedef kitleye uygunluğu, dış görünüşü v.b. unsurlar endüstriyel tasarım aşamasında belirlenmektedir. Süreç içerisinde ürünün hızlı bir şekilde olgunlaşması, mekanik tasarımcının katkıları, doğru ürün ve ürün özelliklerini ortaya koymayı sağlamaktadır. Mekanik Tasarım ürün geliştirme süreci içerisinde belki de en önemli kısmı oluşturmaktadır

  • Tersine Mühendislik

Daima pazarda yer alma, kaliteden ve yenilikçi olmaktan ödün vermeme gibi belli başlı kıstaslarla varlığına devam eden şirketimiz gelişmeye ve de uluslararası platformda adından söz ettirmeye devam etmektedir.

  • Analiz

Analiz programı kullanılarak ürünlerimizde kayıpları minimuma indirmek ve operasyon verimliğini arttırmaktır. Müşterilerimiz için en iyi kaliteyi ve verimliliği sağlamak için günümüzün modern ve yenilikçi akımından yararlanarak koltuklarımızı analiz ediyor ve tesisimizde üretiyoruz.

  • Test

Yetkinlik merkezimizde yolcu koltukları için validasyon testinin yapılması için gerekli donanıma sahibiz.